Mateřská škola Tlumačov

Školní jídelna

Jídelníček 1.3. - 5.3.2021


Kvalitní mateřská škola

Z fotogalerií

Ošetřovné na dítě v době uzavření MŠ

03.03.2021   Hana Janoštíková

Vážení rodiče,

sděluji Vám, že pokud si budete vykazovat ošetřovné na dítě v době uzavření mateřské školy, přečtěte si informace na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí – odkaz : 

https://www.mpsv.cz/osetrovne

 

Obědy pro děti s distanční výukou

03.03.2021   Hana Janoštíková

Vážení rodiče,

Mateřská škola Tlumačov obdržela od Ministerstva školství dokument „Doporučení pro vzdělávání předškolních dětí distančním způsobem“. Mimo jiné, je zde uvedeno, že takto vzdělávané děti mají možnost v době uzavření mateřské školy, odebírat dotované obědy ze školní jídelny jako jídlo s sebou.

Tato možnost se týká pouze předškoláků, tedy všech dětí ze třídy Sluníček.

Pokud budete mít zájem o tuto službu, přihlaste se do školní jídelny paní Mileně Huráňové na telefonní číslo 577 929 066 a to nejpozději do zítřka, tj. do čtvrtka 4.3.2021 do 14.00 hod.!!!!! Pozdější přihlášky nebudou přijímány.

 Obědy se budou vydávat v důchodcovské jídelně (vchod od hlavní cesty) v době

 od 11.30 – 13.00 hod.do Vašich jídlonosičů od pondělí 8.2.2021.

Inspirace pro činnosti s dětmi

03.03.2021   Hana Janoštíková

Vážení rodiče,

v souvislosti s uzavřením mateřských škol a povinnou distanční výukou předškoláků, která probíhá v naší MŠ off-line nebo-li formou zasílání pracovních listů pro výuku dětem přes email rodičů , Vám předávám informace společnosti NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. Pokud byste hledali nové inspirace k činnosti s dětmi, máte možnost bezplatného přístupu k interaktivní pracovní učebnici Zápis je tu až do 30. 4. 2021 spustíte ji snadno zde. Publikace obsahuje základ, který by měl znát každý předškolák, a je pomocníkem v přípravě na blížící se zápis do 1. ročníku ZŠ. Vyzkoušet mohou i rodiče dětí mladších.
                   Velkou výhodou také je, že rodiče mohou tisknout pracovní listy z MIUč+ (multimediální interaktivní učebnice) až do 30. 4. 2021 zdarma (dvoustrany i jednotlivá cvičení) –
videonávod zde.
Tištěnou verzi Zápis je tu  - je skladem na
e-shopu NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.
Pro plné využívání i dalších MIUč+, které lze spustit na tabletech a počítačích, je možné zaregistrovat se na
ucebnice.online.
Aktuální informace o řadě pracovních učebnic pro MŠ jsou k dispozici na webu
Předškolák
.

Uzavření provozu mateřské školy

27.02.2021   Hana Janoštíková

Vážení rodiče,

oznamuji Vám, že na základě rozhodnutí vlády České republiky budou vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci uzavřeny všechny školy včetně škol mateřských a to s účinností od pondělí 1.3.2021 po dobu tří týdnů.

                Rodičům dětí s povinnou předškolní docházkou budou emailem zasílány v průběhu jednotlivých týdnů učební materiály podle plánů třídního vzdělávacího programu. Pokud rodiče nemají možnost si tyto materiály doma vytisknout, pište na email: mstlumacov@tiscali.cz. V tomto případě Vám je připravíme v listinné podobě a dohodneme se na době a místě jejich předání.

                 Úplatu za předškolní vzdělávání posílejte na účet školy v maximální stanovené výši 550,-Kč, po otevření provozu Vám bude vrácen přeplatek. Protože škola bude uzavřena déle než 5 dnů ( dle Vyhlášky o předškolním vzdělávání č.14/2005 ve znění pozdějších předpisů, podle § 6, odst.5) stanoví ředitelka sníženou úplatu vzhledem k počtu dnů, kdy bude škola v provozu. Rodiče, kteří platí školné v hotovosti zaplatí už sníženou částku po znovuotevření provozu mateřské školy.

                  Přeji všem pevné zdraví, hodně trpělivosti a doufám, že až se znovu sejdeme, bude líp a snad už budeme moci zařadit do našeho denního programu i nějaké divadlo pro děti a několikrát odkládané mobilní planetárium, na které se všichni moc těšíme.

                  Pro aktuální informace sledujte, prosím, naše webové stránky.

                 

                 

Karneval v mateřské škole

24.02.2021   Hana Janoštíková    Přečíst celý článek »

Karneval v mateřské škole Vzhledem k epidemiologické situaci a omezenému provozu školy v minulých dnech, pořádáme pro děti opožděný masopustní karneval, který proběhne ve středu 3.3.2021 v rámci jednotlivých tříd.

Výběr peněz za stravné

22.02.2021   Hana Janoštíková

ČTVRTEK    25.2.2021   od   7.00 -   9.00 hod.

                                               od 11.00 - 15.00 hod.

Informace o dalším provozu mateřské školy.

12.02.2021   Hana Janoštíková

Oznamujeme rodičům, že od pondělí 15.2.2021 zahajuje Mateřská škola Tlumačov neomezený provoz pro všechny děti.

Vzhledem k tomu, že nám ale stále chybí tři zaměstnanci, prosíme rodiče, kteří mají možnost vyzvedávat děti z MŠ nejpozději do 15.00 hod., aby tak ještě příští týden učinili. Důvodem je opět nutné odpolední spojování dětí ze tří tříd do jedné, a to právě od 15.00 hod., kdy s dětmi zůstává pouze jedna učitelka. Tím, že si děti mimořádně vyzvednete do této doby, zabráníme tomu, aby se ve třídě sešlo více dětí, než je povoleno (maximální počet na třídu je 28 dětí). Za ochotu a vstřícnost v této situace předem děkujeme😊.

           Úplatu za měsíc únor přijímáme od rodičů, kteří platí školné přes účet ve stanovené měsíční výši 550,- Kč, tak jak mají nastavený platební příkaz a následně nejpozději do konce měsíce, jim bude vrácena poměrná část školného za dobu, kdy jejich dítě z důvodu omezeného provozu do MŠ nechodilo ( jedná se o maminky na mateřské dovolené a ostatní, kteří měli možnost si děti po tuto dobu ponechat doma). Rodiče, kteří platí úplatu v hotovosti a taktéž měli děti v omezeném provozu školy doma, budou mít sníženou částku přímo napočítanou na příjmovém dokladu.

 

Informace o provozu MŠ od 8.-12.2.2021

04.02.2021   Hana Janoštíková

Vážení rodiče,

ráda bych Vás informovala o zajištění provozu mateřské školy od příštího týdne, tj. od 8.-12.2.2021. Bohužel situace není dobrá, stále ve škole chybí polovina personálu, proto jsme od pondělí přijali na výpomoc novou paní učitelku, abychom mohli zajistit plynulý provoz alespoň ve dvou třídách, do kterých ale musíme ještě přijat také děti ze třídy Berušek. Abychom dodrželi platný počet dětí na třídu (maximálně 28 dětí) podle aktuální legislativy pro MŠ, musíme respektovat a vzít na vědomí dostupné možnosti, které jsou nutné k zajištění provozu zajistit:

-          Všechny děti maminek na mateřské dovolené budou muset zůstat i příští týden doma. Rodičům těchto dětí bude tento ústupek kompenzován v rámci platby školného, které bude poměrně sníženo podle počtu dnů, kdy budou děti v měsíci únoru doma.

-          Rodičům předškoláků ze třídy Sluníček, kteří nebudou příští týden přítomni, bude zaslán učební materiál podle plánů třídního vzdělávacího programu (dle týdenního tématu) k procvičení.

-          Prosíme všechny rodiče dětí, které budou příští týden přítomni v mateřské škole, pokud jim to umožňuje jejich pracovní doba, aby si je vyzvedávaly dříve, pokud můžou do 15.00 hod., protože potom jsou děti spojeny v jedné třídě, kde může být vzhledem k bezpečnosti (Vyhláška o předškolním vzdělávání) pouze 28 dětí.

Je nám velmi líto, že musíme takovým způsobem omezovat provoz mateřské školy, ale věřte, že vzhledem k aktuální situaci nám nic jiného nezbývá. Je dobré, že vůbec můžeme udržet provoz alespoň těchto dvou tříd pro děti zaměstnaných rodičů, než MŠ uzavřít úplně. Vzhledem k tomu, že všichni víme, jak je tato doba nejistá a těžká, zkusme tuto situaci společnými silami zvládnout.

                                                                                                  Děkujeme

Platba stravného na měsíc únor

01.02.2021   Hana Janoštíková


Oznamujeme rodičům, že výběr peněz za stravné na měsíc únor se uskuteční :
ve čtvrtek 4.2.2021 v době od 7.00 - 15.00 hod. v kanceláři vedoucí školní jídelny.

Informace o provozu MŠ od 1.2-5.2.2021

31.01.2021   Hana Janoštíková

Vážení rodiče,

na základě včerejšího telefonního rozhovoru s Vámi všemi, vyvěšuji informaci o provozu mateřské školy v Tlumačově v následujícím týdnu od 1.2-5.2.2021.

Z důvodu kritické situace v oblasti personálního obsazení mateřské školy, je po dohodě se zřizovatelem MŠ v pondělí 1.2.2021 uzavřena.

Od úterý 2.2.2021 bude mateřská škola fungovat pouze v omezeném provozu pro děti zaměstnaných rodičů. Děti budou spojeny ve třídě Hvězdiček a Sluníček.

Prosím, sledujte ve zvýšené míře webové stránky MŠ Tlumačov, kde Vás budu pravidelně informovat o aktuální situaci v mateřské škole.

                                                                

© Mateřská škola Tlumačov, p.o. • Zřizovatel školky: Obec Tlumačov • www.tlumacov.cz
ŠkolaOnLine 2021
MŠ Tlumačov


Tisk ze stránek www.ms.tlumacov.cz, všechna práva vyhrazena.
07.03.2021 v 06:11:55,
© Mateřská škola Tlumačov 2021