Mateřská škola Tlumačov

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY TLUMAČOV

vydáno: 18.03.2021 | autor: Hana Janoštíková  |  přečteno: 133x

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY TLUMAČOV
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Místo a způsob pro přijímání žádosti:   
Mateřská škola Tlumačov, Masarykova 63
Zaslání poštou nebo osobně do schránky MŠ
Termín:          3.5.2021- 16.5.2021
Další podrobnosti k zápisu v článku...

Na základě metodického doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s aktuálním vývojem pandemie, proběhne organizace zápisu dětí do mateřské školy Tlumačov pro školní rok 2021/2022 následujícím způsobem:
  • Zápisy k předškolnímu vzdělávání se uskuteční bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.
  • Podání žádostí o přijetí dítěte je možné pouze poštou (rozhodující je datum podání na poště) nebo vložením žádosti do poštovní schránky MŠ u vstupu do budovy.
  • Žádost o přijetí dítěte do MŠ si můžete vytisknout z webových stránek MŠ školy, z oddílu „Dokumenty“ nebo vyzvednout v listinné podobě osobně uvnitř v chodbě před vstupem do MŠ, kde budou připraveny k odběru od 1.4.2021 každý pracovní den od 8.00 hod – 16.00 hod.
    Ředitelka MŠ Vám ihned po doručení žádosti pošle informační email, kterým potvrdí přijetí Vaší žádosti, přidělí Vašemu dítěti registrační číslo a bude Vás informovat o dalším průběhu přijímacího řízení.
  • Při podávání „Žádosti o přijetí dítěte“ k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný zástupce současně ke kontrole údajů kopii rodného listu dítěte a potvrzení praktického dětského lékaře o splnění povinnosti pravidelného stanoveného očkování. Toto potvrzení je součástí „Žádosti o přijetí do MŠ“.
    Potvrzení o očkování nemusí předkládat děti, na které se vztahuje povinná předškolní docházka.
© Mateřská škola Tlumačov, p.o. • Zřizovatel školky: Obec Tlumačov • www.tlumacov.cz
ŠkolaOnLine 2021
MŠ Tlumačov


Tisk ze stránek www.ms.tlumacov.cz, všechna práva vyhrazena.
16.04.2021 v 09:22:49,
© Mateřská škola Tlumačov 2021